Opisz w jaki sposób przedstawiona jest rewolucja na obrazie Eugenie’a Delacroix „Wolność wiodąca lud na barykady” i w dramacie Krasińskiego „Nie-Boska komedia”.

Rewolucja to zbrojne powstanie mające na celu sprzeciwić się dotychczasowej władzy, wprowadzić nowy porządek. Rewolucja ma zazwyczaj pozytywny i doniosły wydźwięk – stanowi słuszny sprzeciw wobec wyzysku i niesprawiedliwości. Takie rozumienie rewolucji jest bliskie Polakom, którzy w swojej historii wieleContinue reading… Opisz w jaki sposób przedstawiona jest rewolucja na obrazie Eugenie’a Delacroix „Wolność wiodąca lud na barykady” i w dramacie Krasińskiego „Nie-Boska komedia”.